SEJARAH KUPAT/KETUPAT


SEJARAH KUPAT/KETUPAT


Seratanipun : IHSANUDDIN 
Alumni YTP Kertosono, Nganjuk.

lenteraumat.com,Lamongan-Sunan Kalijaga salah satunggal saking Walisongo engkang nyebaraken agami Islam ing tanah jawi. Panjenengane ing ndalem nyebaraken agami Islam Pancen nggadahi coro engkang radi benten kalian sunan-sunan lintune.

Sunan Kalijaga piyantune lemah lembut, cerdas lan mumpuni tur ahli ilmu filsafat. Milo njih mboten aneh malih menawi panjenengane manfaataken kapinteranipun kangge nggampangaken anggenipun nyebaraken agami Islam.

     Ing ajaran Islam ono nyebutake manowo sopo wae sawuse ngelakoni poso ramadhan sawulan muput, banjur bubar riyayan gelem nambah Poso nem ndino, mongko ganjarane wong mau podo Karo ngelakoni poso setahun muput, Kanti perangan ganjarane mau dilipetake kaping sepuluh.
Sawulan kapetung 30 × 10 = 300,+ 6 × 10 = 60. / 300+60  = 360, dadi genep setahun itungane, (Kaafatan).tiang Jawi nyebut *Kupatan*

     Ing kalimat  iki panjenengane Ki Sunan Kalijaga nggolek coro kang gampang kanggo menehi pangerten marang masyarakat, mulo Ki Sunan Kalijaga njur nggolek janur (daun kelapa yang muda).
*Janur*  miturut Ki Sunan iku Soko boso Arab *Ja a* kang nduweni arti "wus teko"  *nur* artine "Cahyo" 
 Janur = Cahyone wus teko .

Janur-janur mau banjur di anyaman dadi KUPAT/ Ketupat /anyaman janur wujud selongsong kang nduweni pojok papat (segi empat agak lonjong).
Selongsong mau njur diisi beras , digodhog nganti mateng dadi kupat kang sempurno.
*Kupat* eng filosofi jowo nduweni makno / arti khusus.
*Kupat* Soko tembung *Ngaku lepat* (mengakui kesalahan), mulo ora aneh maneh kanggone wong jowo , manowo eng dino riyoyo Ono acara sungkeman, malah Ono ugo daerah-daerah kang isih ngutamaake *kupatan* kanggo unjung-unjung , katimbang Idul Fitri,  margo miturut keyakinan Idul Fitri iku durung sempurna Yen durung ditambah Poso sawwal 6 dino/ durung *Kaafatan*, mergo ilat jowo dadi *Kupatan*.
Contone Deso *Sendang duwur* Paciran, kupatan luweh semarak tinimbang Idul Fitrine.

Kupat kang nduweni pojok papat iku nggambarake manowo sawise Poso sawulan muput , ditambah enem dino poso sawwal , lan ugo podo sepuro - sepuroan.
Pojok papat kupat nduweni arti : 
Lebar
Luber
Lebur lan
Labur.

Lebar , mergo wes mari posone.
Luber , mergo biso mbayar zakate.
Lebur , mergo antarane siji lan sijine 
             wes Podo njaluk sepuro.
Labur , mergo ibarate omah wes 
              dilabur putih, lan ibarat 
               banyu  wes dadi bening.

Mulo Kupat mateng manowo disigar tengahe katon putih resik , iku gambaran atine manungso  kang ngelakoni Poso romadhon ditambah 6 ndino. Mulo diarani Idul Fitri / mbalik marang kesucian kang sempurno.

Ono kupat gandengane mesti *Lepet*.
Lepet nduweni arti "Disilep rapet"
Lepet , Janur den isi ketan klopo, ditali rapet.
Gambarane sawuse kabeh podo sepuro - sepuroan, mulo Ojo nganti ngungkit- ngungkit  maneh kesalahan-kesalahan kang wes kapungkur.
Ayo podo disilep/ ditutup rapet , supoyo paseduluran biso lengket koyodene lengkete ketan kang Ono jrone lepet.

Mangkono mau gambaran-gambaran kang den karepake panjenenganipun Ki Sunan Kalijaga.

*Nyuwun sewu*, adat puniko Kulo suwun mboten dipun sangkut pautaken kalian hukum halal/haram, ugi wajib lan Sunnah


Matur nuwun.

Lamongan08ramadhan1442H@
                *******