KUMPULAN GEGURITAN JOWO

Foto: Blog Orang IT


Lenteraumat.com,Jawa Timur-
Kumpulan geguritan meniko dipun kumpulake dening Abu Djiwandono saking portal bola.com seratanipun sederek Rheza Aditya Gradianta saking sumber pasberita.

1. Kanggo Kanca

Biyen, tanganmu genggem tanganku

Biyen, pundakmu enek kanggo aku nangis

Biyen, guyumu nentremke atiku
 
Nanging saiki….Tangan, pundak, guyumu ilang saka uripku

Kanca-kancaku kabeh, bayangna

Apa sajatining kahanan sajroning dunya


Yen ora ana welas lan asih

Ora ana uga kekancanan tanpa pamrih

Ing sakjroning manah atiku

Aku ngrasakna kepengin ngamuk wektu iku
 
Kanca lan kancaku

Elinga rasa atiku iki

Jaganen rasaning welas asih iki

 

2. Gusti

Gusti…

Dalem namung tiyang kang lemah

Kang boten saged mlampah piyambak

Gusti…

Dalem namung tiyang ingkang gampil gripil

Tansah kegoda kesenengan donya

Gusti…

Hamung siji panyuwunku

Tuntun dalem wonten ing margi kang padhang gusti

Duh Gusti…


3. Tresna

Tresna kuwi sepele

Tresna kuwi ya kowe karo aku

Tresnamu kaya surya

Nanging ya kaya samudra

Tresnamu bisa nekakake mega

Nanging saiki tresnamu kaya dahana

Awit aku mbok tinggalna

Langit data peteng

Ora ana candra apa maneh kartika

Atiku kaya bawana sing lemahe nela-nela

Maruta, kandhakna yen aku isih tresna

 

4. Jodhoku

Sliramu sing saiki tak tresnani

Apa ya sliramu?

Sing arep ngerteni aku salawase

Apa ya sliramu?

Sing arep njaga aku salawase

Apa ya sliramu?

Sing arep nuntun aku marang dalan kang becik

Apa ya sliramu?

Sing arep melu ngrasakake bungah lan rekasaku

Apa ya sliramu?

Sing sesuk arep dadi kanca uripku

Dhuh Gusti

Paringana pitedah kanggo aku

Apa iya iki jodhoku?

Foto: kumparan


5. Sekolahku

Sekolahanku…

Panggonan anggonku golek ilmu

Sekolahanku…

Diwulang dening Bapak-ibu Guru

Sekolahanku…

Sinau, maca buku

Ing panggonan iki

Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Ing panggonan iki

Aku diajari marang kanca aja srei

Diparingi PR kanggo gladhen

Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan
 
Aku percaya…

Sanajan abot kudu dilakoni

Kabeh mau kanggo kepentinganb pribadhi

Kareben ngesuk  dadi wong kang aji

miguna tumprap bangsa lan nagari

 

6. Crita Marang Aku

Senajan ora mesthi bisa mungkasi

Lilakna aku andum donyamu

Kang kebak dening kaendahan

Sing durung kasunyatan

Aku duwekmu wengi iki

Iki ragaku

Iki sukmaku

Aku lila disiksa

Nganti ora ana sisa


7. Arti Tekamu

oleh Putri Mulyasari

Ing petenge arah lan langkahku iki

Panjenengan dados srengenge kangge uripku

Menehi sumunar cahya kanggo kabeh pengarepan

Panjenengan madhangi lurung-lurung kang buntu

Liwat sorotan cahya kang metu saka swara lan tuturmu

Ing kelas kang ayem tentrem iki

Aku nangkep artine panguripan

Mung marang panjenengan gegayuhan dipun taruhaken

Lan marang panjenengan pengarep kang luwih becik

Panjenengan kang nemtokake nasib bangsa paduka

Boten mokal kagem panjenengan

Mujudake generasi emas bangsa kang gemebyar ing pepeteng

Saben dina panjenengan nindakake kagiyatan mulya iki

rasa sabar uga rasa ikhlas ndampingi saben dina

sakabehe ing donya ora bisa mbales jasamu

yaiku jasamu kang iso nggawe bintang ing pepeteng

kita ora bisa ngganti jasamu karo opo bae

Nanging, kita bakal nggawe panjenengan bangga

Jasamu bakal kita pangeti sajrone uripku

bakal kita pengeti ing sajroning ati

lan ora bakal lebur dening puteran wektu

matur nuwun sanget, guru ingkang kula tresnani

Tanpa panjenengan bakal peteng…… lan amarga panjenengan urip dadi migunani.


8. Pahlawanku

Pahlawanku

Wutahing ludirmu

Nyiram ibu pertiwi

Nadyan sang ibu

Kudu muwun sedhih

Karajang-rajang manahe

Karujit-rujit rasa pangrasane

Pahlawanku

Mugya Gusti paring nugraha

Semana gedhene bektimu

Jiwa raga, bandha donya

Tanpa sisa

Amung siji pangajabmu

Merdika

 

9. Apike Alam

Ati sing lara dadi waras

Yen ndeleng apike alam iki

Pikiran sing lesu dadi tuntas

Ndeleng ciptan sing Kuasa

Matur syukur marang Gusti

Sing wis nyiptake bumi iki

Lan saisine

Kita kudu ngrawat alam iki

Marang dunya kang luwih apik

Sumber: bola.com dan pasberita