Geguritan Bahasa Jawa Tema Ibu dan Lingkungan

Foto: Umbelen.com


Lenteraumat.com,Jawa Timur

IBU

Ibu

Anakmu kang dak wanti wanti

Kang dak kawatirak

Kang kok titipake ana pawiyatan luhur iki

Iki anakmu

Kang durung isa nyenengke ibu

Kang durung bisa nyenengke keluarga

Kang isih dadi tanggunganmu ibu

Nanging ibu

Anakmu iki bakal banggakke ibu

Banggakke keluarga kabeh

Anakmu ora bakal nyerah bu

Kanggo nyekel lintang ana langit

Kang kadhang ditutup mendhung

Kang kadhang mripat wae wes ora bisa weruh

Ananging anakmu iji janji ibu

(Intan Nukhi Adhiya)
*******

ANGGERKU

Ngger

Biyung nyuwun ngapura

Ora bisa dadi biyung kang sampurna

Ora bisa nglegakne atimu

Ngger,

Uripku kebak kaluputan

Ngiwa luput, nengen nggih luput

Rumangsaku aku wes manut

Bangun turut karo sing jarene winasis

Nanging nyatane isih tetep luput lan diluputi

Lara atine biyung, nggih

Kepengin cerita wae,

Ora enak sing gelem krungu

Apa male sambat, mung arep di geguyu

Kabeh wes ora percaya karo biyung

Kabeh iki nyatane ngapusi

Ananging biyung isih tetep percaya, ngger

Mung siji sing ora bakal ngapusi

Gusti Kang Maha Agung

(Yanik Agus Setyaningsih)

Geguritan Bahasa Jawa Tema Lingkungan
Foto: Umbelen.com

KITIR

Kitir iki

Isi panantangku marang wengi

Kang kebacut anggone nguja sepi

Dolanan swarane asu baung nggeririsi

Kitir iki

Wujde pangundamanaku marang awang-awang

Kang kebacut brangasan

Ngrentengi lintang, nguntal rembulan

Kitir iki

Srana gugatmu marang isen isening jagad

Sing pijer royokan berkat

Tan keguh njaluk ruwat
(Anonim)


LINTANG PANJER RAHINA

Nalika bumi isih sepi

Lintang panjer rahina wes tangi

Menehi pepadhang sagung dumadi

Kang wiwit gumregah ngupaya rezeki

Para among tani wes ndalidir mecaki galengan

Mbok bakul sinambiwara wus sengkut makaryo

Para ngulama tumungkul pangestu puja

Para santri wiridan ngaji

Jago kluruk sesautan

Melu tasbih marang pangeran

Ndonya sampun gagat rahina

Maringi kalodhangan janma ngupadi pangupajiwa
(Anonim)

Sumber: Umbelen.com

Redaksi: Sudono Syueb