DUNGAKNO ANAK-ANAKMU


  

Seratane: Abdul Jabbar
  
Lenteraumat.com,Surabaya-
syaikh muhammad shalih al-munajjid hafizhullah ngendika:
"perkara penting sing butuh dirungokake karo anak-anak awake dhewe ing
zaman iki yaiku do'a wong tuwa dekne kabeh kanggo ngundhakake lan kesuksesan putra putrinya. Ngene iki  amerga iso tekane taufik, nentremake lan nambah katresnan lan welas asih anak ing
wong tuwa. "


Dadi wong tuwa, kadang-kadang awake dhewe yo lali dungaake kebecikan kanggo dekne kabeh neng ngarepe siji-siji, padahal, kajaba awake dhewe iso dungakno dekne kabeh, awake dhewe yo tanpa sadar karo muruki marang bocah-bocah kebiyasan sing becik, bayangna wae nek perkara iku bakal dieling-eling ing benake nganti dewasa, sampeyan mbok menawa ora tau ngerti ebo linuwih elingane anak-anak neng masa cilike, dadine bisa wae kala sang anak gedhe mengko lan berkeluarga, dheweke ora lali dungakna awakmu lan muruki ing anak-anake dekne kabeh padha karo mbiyen awakmu krungokake doa lan harapanmu neng ngarepae dekne kabeh, lan ora bisa diayangna maneh nek anakmu mengko dadi kaya apa sing awakmu dungakno uga muruki perkara cilik sing tau awakmu ajarke menyang akeh wong, dadine rikolo siji amalan cilik sing awakmu ngarepake kebecikan lan ikhlas, ora tau awakmu bisani ngono gedhe gunane dadi bekal ing zaman kailangan/akhirat.

Kanggo para wong tuwa klebu aku (in suaa Allah mengkone) ana becike awake dhewe eling kalam becik iki :

“Naliko sawong menungso mati donya, mula bakak pedot samubarang amale kajaba telu perkara: sedekah jariyah, ngelmu sing guna kanggone, lan anak shalih sing sambiyen mendoakannya.” (hr. muslim no. 1631)

"ora ana samubarang sing paling mulya neng ngersane Allah kejaba doa". [sunan at-timidzi, bab do'a 12/263, sunan ibnu majah, bab do'a 2/341 no. 3874. musnad ahmad 2/362].
allahu a'lam.

Diterjemahake: Abu Billah
Sumber: kompasiana.com